miercuri, 29 noiembrie 2017

SI 25.11-02.12

UNITATEA DE COMPETENTA: Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei din Standardul de pregătire profesională pentru nivelul 3 de calificare profesională.

(MATERIALE DIDACTICE in conformitate cu manualul scolar propus)

  Filename
  SUPORT DE CURS XI.pdf
  Size
  404.5 KB
  Type
  PDF Document (application/pdf)

  1. Activitate de reactualizare cunostinte
  Titlul lectiei:


2. Activitate demonstrativa
Cateva exemple de utilizare a tabelelor folosind aplicatiile WORD si EXCEL

1. Word

2. Excel

marți, 21 noiembrie 2017

SI 20.11-25.11

UNITATEA DE COMPETENTAUtilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei din Standardul de pregătire profesională pentru nivelul 3 de calificare profesională.

(MATERIALE DIDACTICE in conformitate cu manualul scolar propus)

Filename
SUPORT DE CURS XI.pdf
Size
404.5 KB
Type
PDF Document (application/pdf)

PREZENTAREA INFORMATIEI 
SUB FORMA DE DOCUMENT

1. ACTIVITATE DE DOBANDIRE NOI CUNOSTINTE
Documentul – conţine informaţii provenite din surse diferite, sub formă de: text, table, desen, graphic, imagine, simbol.

Tipuri de documente (în funcţie de conţinut şi de ţintă):
·raportul – comunicare făcută de o persoană catre o autoritate, prin care informează despre activitatea sa sau a unei colectivităţi; 
·studiul – lucrare de specialitate, operă ştiinţifică
·scrisoarea – document transmis unei persoane sau unei autorităţi
·adresa – comunicare oficială făcută de o organizaţie
·cererea – solicitare adresată unei autorităţi pentru valorificarea, recunoaşterea sau apărarea unui drept sau pentru obţinerea de informaţii
·oferta – exprimarea dorinţelor şi posibilităţilor de vânzare din partea producătorilor şi a comercianţilor
·circulara – are o dublă accepţiune;
o   este documentul prin care un organ ierarhic superior transmite către nivelurile inferioare ale organizaţiei anumite sarcini, dispoziţii, reguli de comportament, sau comunică instrucţiuni de aplicare a legislaţiei;
o   este o scrisoare care se adresează mai multor persoane interesate şi are acelaşi conţinut pentru toţi.Schiţa documentului – permite construirea structurii de bază a documentului (titlurile şi subtitlurile) urmând să se completeze ulterior detaliile documentului. Acest mod are propria sa bară de instrumente (Outling) cu ajutorul căreia se poate controla modul de lucru. Acest mod de lucru se recomandă în prima fază, când se construieşte scheletul documentului şi când trebuie sî se organizeze ideile care stau la baza documentului.
Şablonul documentului (Template)este un model prefabricat de document ce poate fi folosit la construirea propriului document automatizând acest proces. Se pot folosi şabloane predefinite sau şabloane utilizator.


Elementele componente ale scrisorii
Conform uzanţelor internaţionale scrisoarea oficială are următoarea structură:

· antet;

· numărul şi data;
· referinţele;
· adresa destinatarului;
· formula de salut/de adresare;
· obiectul scrisorii;
· conţinutul;
· formula de încheiere/de salut;
· semnătura;
· anexe.


2. ACTIVITATE DEMONSTRATIVA
- Tipuri de documente (rapoarte, scrisori, adrese etc.).
- Componenţa documentelor şi formatarea lor.
Utilizarea template-urilor
Word
· Brosura
· CV
· Cerere
3. ACTIVITATE  PRACTICA
Realizati CV-ul EUROPASS personal si postati-l pe grupul clasei pana la data de 6.12.2017

marți, 14 noiembrie 2017

S I 14.11.2017

UNITATEA DE COMPETENTAUtilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei din Standardul de pregătire profesională pentru nivelul 3 de calificare profesională.
COMPETENTE INDIVIDUALE:Utilizează informaţii de pe Internet.
 Titlul lectiei: Căutarea și regăsirea informației. Tehnici de căutare a informației pe Internet

Materiale didactice
Prezentare Power Point:prezentare.pptx
Proiect didactic:PROIECT DIDACTIC XI.docx
Proiect unitatea de invatare:unitati XI.doc
Fisa feedback:Diagrama KWL_motoare de cautare.doc

Sarcina de lucru:
Fisa de exersare:fise elevi.docx
Fisier de lucru pentru aplicatiile practice: examen.rar