marți, 25 noiembrie 2014

24.11-27.11.2014

Prezentarea  si utilizarea informatiilor 

Multimedia: Prezentarea şi utilizarea informaţiilor în documente, prezentări
1. Activitate de predare invatare 
Tabelele se pot folosi pentru diverse scopuri:

 • crearea unor liste
 • aranjarea textului in pagina
 • organizarea informatiei etc
2. Activitate demonstrativa

Cateva exemple de utilizare a tabelelor folosind aplicatiile...


1. Word2. Excel

3. Activitate practica

 1. Realizati fisa de laborator pg. 46 manual; Excel
 2. Realizati o analiza SWOT pentru o situatie din compartimentul FE tabel Word
 3. Realizati un program saptamanal de lucru pentru postul d-voastra din FE tabel Word
 4. Realizati folosind un tabel Word o repartizarea sarcinilor in echipa/ compartiment FE tabel Word

marți, 18 noiembrie 2014

Prezentarea şi utilizarea informaţiilor 1

Prezentarea şi utilizarea informaţiilor 
în documente – Microsoft Word
M1 - Reactualizare cunostinte:
  Se vor urmari parcurgerea prin aplicatii practice, din domeniul propriu de activitate, urmatoarele subiecte:
·        Lucru cu documente:
 • Tipuri de documente (rapoarte, scrisori, adrese etc.).
 • Componenţa documentelor şi formatarea lor. 
 • Reguli generale de tehnoredactare şi estetica paginii tipărite 
 • Reguli de redactare a textelor oficiale sau de altă natură
·        Lucru pe coloane
·        Folosirea listelor (numerotare, marcatori)
·        Căutarea unor imagini pe Internet, inserarea şi formatarea acestora în document
·        Crearea şi formatarea tabelelor
·        Utilizarea instrumentelor de desenare
·        Importarea obiectelor, tabelelor, graficelor, fişierelor de pe Internet sau din alte documente
·        Inserarea bordurilor de pagină (culoare, lăţime, model, etc.)
M2 - Aplicatie practica:
Simularea înfiinţării/preluarii şi lansării unei firme virtuale

SARCINA DE LUCRU: Realizati urmatoarele documente:

 • Întocmirea contractului de asociere şi a Statutului FE
 • Organigrama FE
 • Fişele posturilor din FE
 • Curriculum vitae pentru fiecare angajat al FE
 • Scrisoare de intenţie pentru fiecare angajat al FE care vizeaza postul din organigama. 
 1. TERMEN PREDARE: 25 NOIEMBRIE 2014 XIB
 2. SEFUL CLASEI STRANGE MATERIALELE PE STIK
 3. 2 elevi in grupa
 Aplicatii demonstrative:

Modele de scrisori

Curriculum Vitae 1


marți, 11 noiembrie 2014

Activitatea nr.9

De finalizat proiect
Atentie termen de predare

Proiect


Activitatea de învăţare: Analiza sistemului infor­ma­ţional
Competenţa: Caracterizează diferite tipuri de sisteme informatice.

Obiectivul/obiective vizate:
 • Vei fi capabil să analizezi un sistem informaţional
Durata: 120 min

Tipul activităţii: Proiect

Sugestii:  
elevii vor lucra in grupe de 2 persoane folosind  fişele de lucru din manual şi/sau calculatorul, tabla, flipchart-ul, surse bibliografice diverse, internetul etc.,

Evaluare sumativa


marți, 4 noiembrie 2014

Activitatea nr.8:

Surse furnizoare de informatie. Caracterizare. Criterii de utilizare. Eficienta.

Surse furnizoare de informaţie

Proiect


Activitatea de învăţare: Analiza sistemului infor­ma­ţional

Competenţa: Caracterizează diferite tipuri de sisteme informatice.

Obiectivul/obiective vizate:
 • Vei fi capabil să analizezi un sistem informaţional
Durata: 120 min

Tipul activităţii: Proiect

Sugestii:  
 • elevii vor lucra in grupe de 2 persoane folosind  fişele de lucru din manual şi/sau calculatorul, tabla, flipchart-ul, surse bibliografice diverse, internetul etc., 

Termen predare: S10 - 2014

Sarcinile de lucru:
Folosind ca surse bibliografice fişele de documentare anterioare, internetul, alte cărţi sau publicaţii privind sistemele informaţionale şi situaţiile concrete ale organizaţiilor în care lucraţi sau studiaţi, vi se cere să îndepliniţi cerinţele enumerate mai jos:
Organizaţi toate aceste realizări sub forma unui proiect care să îndeplinească cerinţele din Ghidul pentru realizarea unui proiect din Anexa 2.
 1. Realizaţi o diagramă în care să fie evidenţiate toate serviciile din cadrul organizaţiei în care lucraţi (în cazul în care nu aveţi un loc de muncă folosiţi ca reper şcoala pe care o urmaţi), grupate pe cele trei sisteme (operaţional, decizional, informaţional).
 2. Identificaţi fluxurile informaţionale care circulă între sistemele organizaţiei studiate.
 3. Enumeraţi tipurile de suport pe care sunt stocate informaţiile vehiculate şi modul lor de transfer de la un sistem la altul.
 4. În funcţie de modul în care sunt prelucrate fluxurile informaţionale, stabiliţi tipul de sistem informaţional din organizaţia analizată.
 5. Realizaţi o listă de verificare pentru principalele calităţi pe care ar trebui să le aibă un sistem informaţional în care să existe o rubrică de observaţii în care să justificaţi îndeplinirea/neîndeplinirea respectivei calităţi.
 6. Evidenţiaţi componente ale sistemului informaţional al organizaţiei studiate, care ar putea fi automatizate.
 7. Realizaţi o listă de inventariere a necesarului pentru fiecare componentă a sistemului informatic pe care urmează să-l realizaţi.
 8. Întocmiţi un tabel cu funcţiile sistemului informaţional care vi se par esenţiale pentru sistemul informatic pe care va trebui să-l construiţi.
 9. Stabiliţi obiectivele principale /derivate care stau la baza introducerii unui sistem informatic în propria organizaţie. 
 10. ANEXA 2. Ghid pentru realizarea unui proiect

Activitatea nr.7: Reconstruirea unei organizaţii în trei paşiCompetenţa: Caracterizează diferite tipuri de sisteme informatice.

Obiectivul/obiective vizate:
 • Vei identifica locul sistemului informaţional în cadrul unei organizaţii.
 • Vei recunoaşte scopul fiecărui sistem constitutiv al unei  organizaţii.
 • Vei reface conexiunile dintre sisteme.
 • Vei asocia corect fluxurile informaţionale care leagă sistemele.
Durata: 15 min
Tipul activităţii: învăţarea prin categorisire
Sugestii: elevii vor lucra individual folosind această fişă şi/sau calculatorul, dar se poate organiza şi ca o activitate pe perechi
Sarcina de lucru:
În această activitate puteţi reconstitui o organizaţie în trei paşi:
PAS 1. Completaţi schema de mai jos cu denumirile sistemelor componente ale unei organizaţii.
PAS 2. Asociaţi fiecărui sistem descrierea corespunzătoare.
a)    gestionează informaţiile externe şi interne necesare conlucrării dintre sistemele organizaţiei.
b)   orientează şi dirijează organizaţia,
c)    se ocupă cu punerea în practică a obiectivelor organizaţiei,
PAS 3. Marcaţi direcţia fluxurilor şi asociaţi fluxul corespunzător conform descrierilor de mai jos:
A. grafice de lucru, bonuri de materiale, instrucţiuni pentru controlul calităţii, teste de verificare a operatorilor şa.
B. dări de seamă, rapoarte prelucrate, modele şi programe de calcul, reclamaţii de la clienţi, situaţia prezenţei la servici etc.
C.hotărâri, instrucţiuni, comenzi, planuri, tehnologii, procedee etc.
D.informaţii de la procesele desfăşurate în organizaţie, de la piaţă şi se pot concretiza în date numerice, rapoarte etc.