luni, 31 martie 2014

31.03 - 4.04

 VERIFICARE CUNOSTINTE
 Rezolvati urmatoarele teste online
Microsoft Office Excel - Test grila
MATERIALE DIDACTICE:

Microsoft Office Excel 2007

EXCEL 2007 - competente2011

Calcul tabelar MICROSOFT EXCEL 2007 

Probleme de Excel 2007

 


Funcţii matematice şi trigonometrice Dintre acestea cele mai importante sunt:
ABS(număr): returnează valoarea absolută a unui număr.
EXP(număr): calculează exponenţiala unui număr.
FACT(număr): calculează factorialul unui număr.
LN(număr): calculează logaritmul natural, în baza e a unui număr.
Observaţie: Numărul trebuie sa fie pozitiv.
LOG(număr_baza): calculează logaritmul unui număr într-o bază specificată.
LOG10(număr): calculează logaritmul în baza 10 a unui număr.
MOD(număr_divizor): returnează restul unui număr, împărţit la divizor.
ODD(număr): efectuează rotunjirea unui număr, la cel mai apropiat număr impar.
PI(): returnează valoarea constantei PI, cu exactitate de 15 zecimale.
POWER(număr;putere): efectuează ridicarea unui număr la o putere.
PRODUCT(număr1;număr2;…): efectuează înmulţirea argumentelor.
ROUND(număr;număr_poziţie): rotunjeşte un număr dat, la un număr de poziţii precizat.
ROUNDUP(număr;număr_poziţie): rotunjeşte un număr în sus.
ROUNDDOWN(număr;număr_poziţie): rotunjeşte un număr în jos.
SIGN(număr): returnează valoarea 1 dacă numărul este pozitiv, 0 dacă este 0 şi –1 dacă este negativ.
SQRT(număr): extrage rădăcina pătrată dintr-un număr.
SUM(număr1;număr2;…): calculează suma argumentelor.

Exemplu: O societate comercială realizează produse de patiserie. În condiţiile în care se cunosc preţul de vânzare, costul unitar şi cantitatea vândută, să se determine profitul net atât pe produse cât şi pe total.
Rezolvare:


Funcţii logiceAND(logic1;logic2;…): returnează TRUE dacă toate argumentele logice sunt TRUE şi FALSE dacă cel puţin un argument este FALSE.Observaţie: Argumentele trebuie să fie valori logice sau matrici care conţin valori logice.
FALSE(): returnează întotdeauna valoarea logică FALSE.
Funcţia IF IF(test_logic;valoare_pentru _adevarat;valoare_pentru _fals)
Dacă condiţia test_logic este evaluată ca adevărată, va returna valoare_pentru _adevarat, în caz contrar va returna valoare_pentru _fals.


Exemplu: Se consideră o cramă ce îmbuteliază vin de diferite tipuri şi calităţi. Să se calculeze punctajul fiecărui vin îmbuteliat şi să se indice vinul cu punctaj maxim şi minim.
ex_if.JPG

Rezolvare

 • Pentru calculul coloanei Total puncte se utilizează funcţia SUM();
 • Pentru calculul mediei se utilizează funcţia AVERAGE();
 • Pentru calculul punctajului minim şi maxim se utilizează funcţia MIN() şi MAX();
ex_if1.JPG
NOT(logic): inversează valoarea de adevăr a argumentului logic, de la TRUE la FALSE sau de la FALSE la TRUE.
OR(logic1;logic2;…): returnează TRUE, dacă cel puţin unul din argumentele logice este TRUE şi FALSE doar atunci când toate sunt FALSE.
TRUE(): returnează întotdeauna valoarea logică TRUE.
Funcţii pentru dată calendaristică şi oră
DATE(year,month,day)sau DATE(an;luna;zi): returnează data specificată sub formă de zi, lună, an. Se introduc valorile pentru an, lună şi zi sau referinţe de celule care conţin valori numerice sau formule.
Exemplu: =DATE(2009,12,17) furnizează 17.12. 2009.
Funcţii de tip text
Funcţiile de tip text permit manipularea valorilor de tip text.
CHAR(număr): are ca rezultat caracterul care, corespunde codului ASCII număr (de la 1 la 255).
CONCATENATE(text1;text2;…): efectuează reuniunea tuturor argumentelor.

Exemplu:
=CONCATENATE(“Anul”;” “;”2”;” “;”Finanţe Bănci”) va avea ca rezultat afişarea textului “Anul 2 Finanţe Bănci”.
LEN(text): returnează numărul de caractere din text.
LOWER(text): are ca efect transformarea majusculelor din text, în litere mici.
TRIM(text): şterge toate spaţiile din text, astfel încât între cuvinte să rămână un singur spaţiu.
UPPER(text): are ca efect transformarea în majuscule, a tuturor caracterelor din text.

joi, 20 martie 2014

Funcţii Excel

24.03-27.03: Functiile LOGICE - EXCEL

M2. REACTUALIZARE CUNOSTINTE 10 min 
M3:PREDARE - INVATARE   10 min 

Functiile aplicatiei EXCEL

 • matematice (ABS, MOD, INT, SQRT, ROUND)
 • statistice (AVERAGE, COUNT, MAX, MIN, PRODUCT, SUM)
 • logice (IF, AND, OR, NOT, TRUE, FALSE)
 • pentru siruri de caractere (CODE, CHAR, VALUE, LEN, LEFT, MID, RIGHT, REPT, TRIM, LOWER, UPPER, PROPER, CONCATENATE, REPLACE, FIND, SEARCH, SUBSTITUTE, CLEAN)
 • financiare (FV, PMT, IPMT, NPER, PV, RATE)
 • de cautare (VLOOKUP, HLOOKUP)
 • de informare (ISBLANK, ISLOGICAL, ISTEXT, ISNUMBER)
 Folosirea functiilor logice 
pentru a obtine informatii


Funcții logice

Funcție Descriere
AND Returnează TRUE dacă argumentele sunt toate adevărate
FALSE Returnează valoarea logică FALSE
IF Specifică un test logic ce trebuie executat
IFERROR Returnează o valoare specificată de dvs. dacă o formulă are ca rezultat o eroare; altfel, returnează rezultatul formulei.
NOT Inversează valoarea logică a argumentului
OR Returnează TRUE dacă unul dintre argumente este adevărat
TRUE Returnează valoarea logică TRUE
SUPORT DE CURS:  Utilizarea functiilor excel
PREZENTARE MULTIMEDIA: Functii
M3: FORMARE PRICEPERI SI DEPRINDERI  30 min 
Enunt problema:
Se construieste un tabel pentru stabilirea calificativelor angajatilor unei firme. In stabilirea calificativelor, se vor folosi cinci criterii de evaluare, aprecierea facandu-se prin note de la 1 la 10 pentru fiecare criteriu.
Calificativul se va stabili in functie de media notelor obtinute:


 • daca media este peste 9, calificativul este " Foarte bine",
 • intre 7 si 9, calificativul este "Bine",
 • intre 5 si 7, calificativul este "Satisfacator",
 • sub 5, calificativul este "Nesatisfacator".
Tabelul va avea 10 coloane:
Nr.crt./ Nume/ Prenume/C1/ C2/ C3/ C4/ C5 -note pentru cele 5 criterii/ Media/ Calificativul 
Tema pentru acasa:
Vizionati