marți, 6 ianuarie 2015

Prezentare, notare proiecte

 Miniproiect
Crearea unei prezentari pe o structura data utilizand informatii de pe Internet
 
1.Realizati o prezentare Power Point cu tema:
"Prezentarea si utilizarea informatiilor"
2.Se vor utiliza urmatoarele surse bibliografice:

marți, 9 decembrie 2014

9.12.2014

Termen predare proiect: 16.12.2014 (seful clasei preda proiectele profesorului pe stik)
1.Realizati o prezentare Power Point cu tema:
"Prezentarea si utilizarea informatiilor"
2.Se vor utiliza urmatoarele surse bibliografice:

marți, 2 decembrie 2014

2.11-7.12.2014

 Prezentarea si utilizarea informatiilor: PREZENTARI

 SARCINA DE LUCRU:
1.Realizati o prezentare Power Point cu tema:
"Prezentarea si utilizarea informatiilor"
2.Se vor utiliza urmatoarele surse bibliografice:
 • manual clasa a XI-a
 • blogul profesorului
 •  [PPT]Prezentarea şi utilizarea informaţiilor 
 • Prezentarea şi utilizarea informaţiilor 

  • [PPT]UTILIZAREA INFORMA*IEI DE PE INTERNET - TIC-cls11

    Din acest capitol veti invata

   • sa prezentati informatia sub forma
    • de text
    • numerica
    • de grafice
    • de prezentari
    • de imagini
   • sa utilizati sabloanele (templates)
   • sa creati sabloane personalizate.

   Prezentarea informatiilor - Note de curs

   Folosirea sabloanelor

   Documentul

   - Tipuri de documente (rapoarte, scrisori, adrese etc.).
   - Componenţa documentelor şi formatarea lor.

   Tabelul

   Graficele

   - tipuri de grafice
   - formatarea graficelor
   - plasarea graficelor în cadrul documentelor

   Prezentări

   - structura prezentărilor, elemente de conţinut
   - plasarea şi formatarea materialelor de tip text, imagine, tabel/grafic, în cadrul prezentărilor
   - formatarea prezentărilor
   - tipărirea prezentărilor în diferite forme

    Pentru elevii care doresc marirea notei de la testul final din S13 -sem I./ media pt. sem I

  Miniproiecte (sugestii):

 •  Realizarea unor reclame de firme, produse etc. – creaţii proprii ale elevilor – prin copierea unor  informaţii de pe Internet (text, imagine, tabel, grafic)

 • Realizarea unor oferte de produse/servicii ale unor firme

 • Realizarea unor trasee  turistice folosind informaţii de pe Internet

 • Realizarea unor proiecte la diverse discipline

marți, 25 noiembrie 2014

24.11-27.11.2014

Prezentarea  si utilizarea informatiilor 

Multimedia: Prezentarea şi utilizarea informaţiilor în documente, prezentări
1. Activitate de predare invatare 
Tabelele se pot folosi pentru diverse scopuri:

 • crearea unor liste
 • aranjarea textului in pagina
 • organizarea informatiei etc
2. Activitate demonstrativa

Cateva exemple de utilizare a tabelelor folosind aplicatiile...


1. Word2. Excel

3. Activitate practica

 1. Realizati fisa de laborator pg. 46 manual; Excel
 2. Realizati o analiza SWOT pentru o situatie din compartimentul FE tabel Word
 3. Realizati un program saptamanal de lucru pentru postul d-voastra din FE tabel Word
 4. Realizati folosind un tabel Word o repartizarea sarcinilor in echipa/ compartiment FE tabel Word

marți, 18 noiembrie 2014

Prezentarea şi utilizarea informaţiilor 1

Prezentarea şi utilizarea informaţiilor 
în documente – Microsoft Word
M1 - Reactualizare cunostinte:
  Se vor urmari parcurgerea prin aplicatii practice, din domeniul propriu de activitate, urmatoarele subiecte:
·        Lucru cu documente:
 • Tipuri de documente (rapoarte, scrisori, adrese etc.).
 • Componenţa documentelor şi formatarea lor. 
 • Reguli generale de tehnoredactare şi estetica paginii tipărite 
 • Reguli de redactare a textelor oficiale sau de altă natură
·        Lucru pe coloane
·        Folosirea listelor (numerotare, marcatori)
·        Căutarea unor imagini pe Internet, inserarea şi formatarea acestora în document
·        Crearea şi formatarea tabelelor
·        Utilizarea instrumentelor de desenare
·        Importarea obiectelor, tabelelor, graficelor, fişierelor de pe Internet sau din alte documente
·        Inserarea bordurilor de pagină (culoare, lăţime, model, etc.)
M2 - Aplicatie practica:
Simularea înfiinţării/preluarii şi lansării unei firme virtuale

SARCINA DE LUCRU: Realizati urmatoarele documente:

 • Întocmirea contractului de asociere şi a Statutului FE
 • Organigrama FE
 • Fişele posturilor din FE
 • Curriculum vitae pentru fiecare angajat al FE
 • Scrisoare de intenţie pentru fiecare angajat al FE care vizeaza postul din organigama. 
 1. TERMEN PREDARE: 25 NOIEMBRIE 2014 XIB
 2. SEFUL CLASEI STRANGE MATERIALELE PE STIK
 3. 2 elevi in grupa
 Aplicatii demonstrative:

Modele de scrisori

Curriculum Vitae 1


marți, 11 noiembrie 2014

Activitatea nr.9

De finalizat proiect
Atentie termen de predare

Proiect


Activitatea de învăţare: Analiza sistemului infor­ma­ţional
Competenţa: Caracterizează diferite tipuri de sisteme informatice.

Obiectivul/obiective vizate:
 • Vei fi capabil să analizezi un sistem informaţional
Durata: 120 min

Tipul activităţii: Proiect

Sugestii:  
elevii vor lucra in grupe de 2 persoane folosind  fişele de lucru din manual şi/sau calculatorul, tabla, flipchart-ul, surse bibliografice diverse, internetul etc.,

Evaluare sumativa