miercuri, 26 octombrie 2011

Activitatea nr.7

Atentie! Proiect!
Unitatea de invatare: Realizarea documentelor şi a prezentărilor folosind informaţii de pe Internet

Conform programei şcolare aprobată cu O.M. nr. 5099/09.09.2009
Filiera: Tehnologică
Profil: Servicii
Competenţe individuale:
1. Utilizează informaţii de pe INTERNET
2. Organizează şi prelucrează informaţia
 


Tema lectiei:  
Prezentarea şi utilizarea informaţiilor 
în documente – Microsoft Word
  Se vor urmari parcurgerea prin aplicatii practice, din domeniul propriu de activitate, urmatoarele subiecte:
·        Lucru cu documente:
  • Tipuri de documente (rapoarte, scrisori, adrese etc.).
  • Componenţa documentelor şi formatarea lor. 
  • Reguli generale de tehnoredactare şi estetica paginii tipărite 
  • Reguli de redactare a textelor oficiale sau de altă natură
·        Lucru pe coloane
·        Folosirea listelor (numerotare, marcatori)
·        Căutarea unor imagini pe Internet, inserarea şi formatarea acestora în document
·        Crearea şi formatarea tabelelor
·        Utilizarea instrumentelor de desenare
·        Importarea obiectelor, tabelelor, graficelor, fişierelor de pe Internet sau din alte documente
·        Inserarea bordurilor de pagină (culoare, lăţime, model, etc.)
 ETAPA4: PROIECT
Simularea înfiinţării/preluarii şi lansării unei firme virtuale

SARCINA DE LUCRU:
 Realizati urmatoarele documente:
  • Întocmirea contractului de asociere şi a Statutului FE
  • Organigrama FE
  • Fişele posturilor din FE
  • Curriculum vitae pentru fiecare angajat al FE
  • Scrisoare de intenţie pentru fiecare angajat al FE care vizeaza postul din organigama.